در صورتی که شما قبلا ثبت نام کرده اید وارد شوید

آدرس ایمیل :
رمز عبور :


ثبت نام در سایت
نام کاربری و یا رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
پیام جدیدی موجود نیست .


آمادگی جسمانی

  • تعداد بازدید :1291

تمرینات قدرتی ، استقامتی ، استقامت در قدرت ، انعطاف پذیری و بسیاری دیگر از تمرینات آمادگی جسمانی که سطحتوانمندی فیزیکی ورزشکار را ارتقاء می بخشند ، نقش انکار ناپذیری در پیشگیری از آسیب ها دارند. در یک  ورزشکار آماده احتمال وقوع آسیب کمتر بوده و شدت آسیب وارده نیز کمتر از یک ورزشکار فاقد آمادگی جسمانی است. حتی بعد از آسیب نیز طول درمان و زمان بازگشت به بازی ورزشکاران دارای آمادگی جسمانی کافی ، بسیار کمتر از سایرین است.